" : . ." ( )

! , . , , , !

2012 . , . !

, , , " ". , .

(Shabad Kirin Kaur)
💠 1- (KIR) .
💠 " " ( , "Vikreative")
💠 . , . , . - 2014 .
" : . ." ( )

! , . , , , !

2012 . , . !

, , , " ". , .

(Shabad Kirin Kaur)
💠 1- (KIR) .
💠 " " ( , "Vikreative")
💠 . , . , . - 2014 .